Service

ศูนย์รวมเครื่องพิมพ์ และวัสดุพิมพ์อิงค์เจ็ทครบวงจร เราพร้อมแล้ว
"เราพร้อมบริการคุณ ด้วยความจริงใจ"

บริการซ่อม/รับประกันเครื่องรายปี (MA)

 • เรามีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ พร้อมบริการด้วยนโยบาย " Green Service – บริการด้วยใจ "
 • บริการซ่อมเครื่องพิมพ์และรับประกันเครื่องแบบรายปี HP Designjet 5000 series (5000/5100/5500), HP Designjet 100 series, HP Designjet 500 / 800 series ,HP Designjet 1000 series, HP Designjet T. series, HP Designjet Z. series, HP Designjet 9000s
 • บริการซ่อมเครื่องเคลือบ ICO / GM1600 series
 • บริการซ่อมเครื่องพิมพ์ เอ้าดอร์จีน (ที่ใช้หัวพิมพ์ Xaar , Seiko , Konika , Spectra)

บริการอะไหล่

 • มีอะไหล่สต็อกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Indoorหลากหลายรุ่น เช่น HP Designjet 5000/5100/5500 (มีอะไหล่สต็อกครบทุกรายการ)
 • มีอะไหล่สำหรับเครื่องเคลือบ ICO / GM 1600 Series
 • มีอะไหล่สำหรับเครื่องพิมพ์เอ้าร์ดอร์จีน(ที่ใช้หัวพิมพ์ Xaar , Seiko , Konika , Spectra)

บริการติดตั้ง

 • เรามีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญพร้อมมีประสบการณ์ โดยตรง
 • บริการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP Designjet ทุกรุ่น
 • บริการติดตั้งเครื่องเคลือบ ICO / GM ทุกรุ่น
 • บริการติดตั้งเครื่องพิมพ์เอ้าดอร์จีน(ที่ใช้หัวพิมพ์ Seiko , Konika)
 • บริการติดตั้งหรือลงโปรแกรมซอฟแวร์ส่งพิมพ์ (Software Rip)Onyx,ColorGATE,MainTop, PhotoPrint

บริการฝึกอบรม

 • เรามีทีมผึกอบรมที่รู้จริง / ประสบการณ์จริง มีเทคนิคในการสอนเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและแก้ปัญหาเบี้องต้นเป็น
 • บริการเทรนนิ่ง การใช้และการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ HP Designjet ทุกรุ่น
 • บริการเทรนนิ่ง การใช้และการดูแลรักษาเครื่องเคลือบ ICO / GM ทุกรุ่น
 • บริการเทรนนี่ง การใช้งานซอฟท์แวร์ส่งพิพม์ Onyx, ColorGATE, MainTop, PhotoPrint

บริการซอฟแวร์์

 • เรามีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญพร้อมมีประสบการณ์ โดยตรง
 • บริการติดตั้งหรือลงซอฟท์แวร์ส่งพิมพ์ (Software Rip) Onyx, ColorGATE, MainTop, PhotoPrint
 • บริการสงวินโดวส์ หรือโปรแกรมกราฟฟิคต่างๆ
 • Greenjet Eco Solvent Printer

  เครื่องพิมพ์เอ้าดอร์ละเอียด 1440 dpi ถูกทั้งเครื่อง และต้นทุนการผลิต (คืนทุนเร็ว)

  Greenjet Eco Solvent Printer

  More detail

 • Flora-LJ-320P Solvent Printer

  เครื่องพิมพ์เอ้าดอร์ เกรดดี หัวพิมพ์ คุณภาพสูง Spectra Polaris 15/35pl พิมพ์เร็วกว่าเครื่องทั่วไปเท่าตัว

  Flora-LJ-320P Solvent Printer

  More detail

 • HP Designjet D5800 Production Printer

  เครื่องพิมพ์ Indoor ที่ดีที่สุด เร็วที่สุด (เร็วกว่าเดิม 3 เท่า) ต้นทุนการผลิตถูกกว่าเดิม

  HP Designjet D5800 Production Printer

  More detail

 • HP Latex L360

  เครื่องพิมพ์ Inkjet Indoor/Outdoor คุณภาพสูง เทคโนโลยีทันสมัย หมึก Latex ไม่มีกลิ่นไม่อันตราย อายุงาน 3-5 ปี

  HP Latex L360

  More detail